Vi mener

Nyt vækstteam om grøn energi og miljøteknologi

Nyt vækstteam om grøn energi og miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi hilser med tilfredshed, at regeringen har nedsat et nyt vækstteam om grøn energi og miljøteknologi. På det første møde mandag den 4. juni holder Dansk Miljøteknologi oplæg sammen med DI og Dansk Energi.… Læs mere

God aftale om erhvervsfremme

God aftale om erhvervsfremme

Dansk Miljøteknologi har længe arbejdet for en reform af det offentlige erhvervsfremmesystem, hvor der har været alt for mange overlappende aktiviteter og for mange aktører. Derfor er vi glade for den aftale om reform, som… Læs mere

New Technology Alliance seek green targets in new drinking water rules

New Technology Alliance seek green targets in new drinking water rules

Read the article from ENDS Europe here

Forlængelse af innovationsnetværket INNO-MT

Forlængelse af innovationsnetværket INNO-MT

Der er blevet ansøgt om en 2-årig forlængelse af innovationsnetværket for innovationsnetværket INNO-MT. Læs bestyrelsens udtalelse her

Fem forslag skal sikre fremtidens bioøkonomi

Læs mere på altinget dk. Klik her

Dansk Miljøteknologi's position på energiudspillet

  Dansk Miljøteknologi håber på en bred politisk aftale, der kan bidrage til, at Danmark forsat kan udvikle miljø- og energiteknologier til gavn for klimaet og dansk eksport. Læs mere her.

Dansk Miljøteknologi håber på øget opmærksomhed på dansk cleantech

Dansk Miljøteknologi håber på øget opmærksomhed på dansk cleantech

Dansk Miljøteknologi hilser Jakob Ellemann-Jensen velkommen som ny miljø- og fødevareminister og håber på et godt samarbejde. ”Miljøpolitik handler i høj grad om renere teknologi og om at producere mere med mindre påvirkning af ressourcer,…

Ny rapport: Miljøzoner forældet

Jørn Jespersen bliver af Ingeniøren interviewet, når der sættes fokus på effekten af miljøzonerne.

Hollandsk forsyningsselskab vælger dansk måleteknologi

Hollandsk forsyningsselskab vælger dansk måleteknologi

Hollandske Vitens har valgt Mycometers Bactiquant teknologien som standardmetode til måling af bakterieniveauet i vandet.

Konference sætter fokus på uvedkommende vand i afløbssystemer

Konference sætter fokus på uvedkommende vand i afløbssystemer

Den 12. april afholdt DANVA og Dansk Miljøteknologi konference om uvedkommende vand i separate spildevandssystemer. Et velbesøgt arrangement for ca. 100 deltagende fra myndigheder, vandselskaber, kommuner, organisationer og virksomheder. Miljøstyrelsen offentliggjorde resultatet af en ny…