Vi mener

Nyt vandpolitisk netværk

Nyt vandpolitisk netværk

DANVA og Dansk Miljøteknologi gentager succesen fra 2017 og afholder i foråret 2019 et nyt vandpolitisk netværk - denne gang i København.

Vision: Gør den danske vandsektor klimaneutral

Vision: Gør den danske vandsektor klimaneutral

Danmark skal gå i spidsen med en erklæret målsætning om en klima- og energineutral vandsektor, lyder opfordringen fra direktør Jørn Jespersen i Watertech Pro i dag.

Dansk Miljøteknologis høringssvar om rammenotat om drikkevanddirektivet

Høringsvar vedrørende RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIELUDVALGAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

Dansk Miljøteknologi i ENDS-Europe: "EU borgere kan umuligt være tilfredse med, at 25-60% af det rene drikkevand spildes inden det når vandhanen"

Dansk Miljøteknologi i ENDS-Europe: "EU borgere kan umuligt være tilfredse med, at 25-60% af det rene drikkevand spildes inden det når vandhanen"

ENDS-Europe (stort nyhedsbureau i Bruxelles) bringer i dag på opfordring af Dansk Miljøteknologi en artikel omkring manglende opbakning til at gøre noget ved det massive vandtab fra det europæiske ledningsnet. Her forsøger vi sammen med… Læs mere

Jørn Jespersen i WaterTech Pro: Når principper bliver til dogmatik

Jørn Jespersen i WaterTech Pro: Når principper bliver til dogmatik

I et indlæg i mediet Watertech Pro stiller direktør Jørn Jespersen spørgsmålet: Hvorfor kan vi ikke beskytte grundvandet samtidig med, at vi håndterer de nuværende forureninger? Læs hele indlægget.

Nextech nyt medlem af DMT

Nextech nyt medlem af DMT

Dansk Miljøteknologi byder Nextech velkommen som nyt medlem i foreningen. Nextech arbejder med brand- og eksplosionssikring indenfor en lang række af industrier, og deres hovedengagement i Dansk Miljøteknologi består i at skubbe på håndhævelsen af… Læs mere

Jakob Ellemann-Jensen sætter central Dansk Miljøteknologi-mærkesag på EU-dagsorden

Jakob Ellemann-Jensen sætter central Dansk Miljøteknologi-mærkesag på EU-dagsorden

I følge Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen er det et mål for Danmark at skabe en sammenhængende plan, der fører til, at den danske vandforsyning bliver energiproducerede og CO2-neutral.

DMT høringsvar vedrørende bioøkonomi

DMT høringsvar vedrørende bioøkonomi

EU Kommissionen er kommet med 14 nye tiltag for at konkretisere Europas Bioøkonomi strategi. Dansk Miljøteknologi ønsker, at den danske Regering skal arbejde for en højt ambitionsniveau i udviklingen af bioøkonomien, hvor også miljøteknologien spiller… Læs mere