Sekretariat

Jonas Fredsted Villadsen
Sekretariatschef

Jørgen Magner
Politisk og økonomisk konsulent

Morten Olsen
Journalist og kommunikationskonsulent

Sidsel Kjær Svenningsen
Student

Ebbe Sønderriis
Journalist på magasinet Dansk miljøteknologi