Arkiv

Succesfuldt årsmøde i Dansk Miljøteknologi

Succesfuldt årsmøde i Dansk Miljøteknologi

Den 12. juni afholdte Dansk Miljøteknologi sit årsmøde med op mod 100 deltagere fra miljøteknologiske virksomheder og centrale politikere

Nyt Partnerskab på bæredygtig bioraffinering

Partnerskabet har til formål at styrke samarbejdet i den danske bioøkonomiske sektor, og give værdifuld viden, ny inspiration og nyttige kontakter. Vi skyder partnerskabet i gang med en møderække, der starter i august 2018. Meld… Læs mere

Dansk Miljøteknologi offentliggør: ”Position og anbefalinger på bæredygtig bioraffinering og grøn omstilling”.

Dansk Miljøteknologi offentliggør: ”Position og anbefalinger på bæredygtig bioraffinering og grøn omstilling”.

Der er behov for ambitiøs politisk stillingtagen til, hvordan Danmark gør brug af potentialerne indenfor bioøkonomi. Og der er brug for bredt samarbejde. Dansk Miljøteknologi offentliggør i dag fem nye anbefalinger og lancerer nyt partnerskab… Læs mere

Nyt vækstteam om grøn energi og miljøteknologi

Nyt vækstteam om grøn energi og miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi hilser med tilfredshed, at regeringen har nedsat et nyt vækstteam om grøn energi og miljøteknologi. På det første møde mandag den 4. juni holder Dansk Miljøteknologi oplæg sammen med DI og Dansk Energi.… Læs mere

God aftale om erhvervsfremme

God aftale om erhvervsfremme

Dansk Miljøteknologi har længe arbejdet for en reform af det offentlige erhvervsfremmesystem, hvor der har været alt for mange overlappende aktiviteter og for mange aktører. Derfor er vi glade for den aftale om reform, som… Læs mere

New Technology Alliance seek green targets in new drinking water rules

New Technology Alliance seek green targets in new drinking water rules

Read the article from ENDS Europe here

Forlængelse af innovationsnetværket INNO-MT

Forlængelse af innovationsnetværket INNO-MT

Der er blevet ansøgt om en 2-årig forlængelse af innovationsnetværket for innovationsnetværket INNO-MT. Læs bestyrelsens udtalelse her