Arkiv

Katalog over producenter og leverandører af teknologier til klimatilpasning

Dansk Miljøteknologi har udarbejdet et katalog/overblik over leverandører teknologiproducenter af løsninger til klimatilpasning ift. oversvømmelser. Katalogget er udarbejdet i sammenhæng med udviklingen af et nyt teknologifaneblad på Naturstyrelsens hjemmeside klimatilpasning.dk. Katalogget er tematiseret efter de…

Evalueringen af klimatilpasningsindsatsen er på gaden

Evalueringen af klimatilpasningsindsatsen er på gaden

Dansk Miljøteknologi har foretaget en vurdering af evalueringsrapporten og udarbejdet forslag til politisk opfølgning.

Notat om regnbetingede udledninger til vandmiljøet

Notat om regnbetingede udledninger til vandmiljøet

Dansk Miljøteknologi har lavet en opgørelse af de største spildevandsoverløb fra kloakken til vandmiljøet.