Arkiv

Dansk Miljøteknologis høringssvar om rammenotat om drikkevanddirektivet

Høringsvar vedrørende RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIELUDVALGAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

Ressource- og affaldsplan 2024

Ressource- og affaldsplan 2024

Ny benchmarking-model for de økonomiske rammer 2018-2019

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Udkast til Bygningsreglementet 2018

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Revison af EU's Drikkevandsdirektiv

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi (eng)