Arkiv

Ressource- og affaldsplan 2024

Ressource- og affaldsplan 2024

Ny benchmarking-model for de økonomiske rammer 2018-2019

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Udkast til Bygningsreglementet 2018

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Revison af EU's Drikkevandsdirektiv

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi (eng)

Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, j.nr. MST-525000141 Miljøstyrelsen fremsendte den 14. juli 2016 udkast til ny bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten med henblik på evt. bemærkninger senest…… Læs mere

Vejledning om svømmebade

Høringssvar om vejledning om svømmebade - NST - 400-00009 Miljø- og sundhedskrav bør efter Dansk miljøteknologis opfattelse så vidt muligt fastsættes som mål for vandkvalitet eller luftkvalitet og dermed som resultatet af den benyttede løsning…… Læs mere