Arkiv

Brev til Vella/New Alliance om DWD samt positionspapir

Positionspapir-om-DWD Brev-til-VellaNew-Alliance-om-DWD

Udtalelse: Styrk indsatsen for at gennemføre FNs verdensmål

Udtalelse: Styrk indsatsen for at gennemføre FNs verdensmål

Dansk Miljøteknologi har sendt en udtalelse til folketingets nye netværk om FNs Verdensmål.

Bestyrelsen i DMT opfordrer til 4-årige rammer for MUDP og EUDP

I et brev til Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, opfordrer bestyrelsen i DMT til, at der sikres 4-årige rammer for alle UDP'er.

Forslag om ny ”Luftvision”

Henvendelse fra Dansk Miljøteknologi til Miljø- og fødevareminister om en ny renluftvision for Danmark

Læg en plan for reduktion af overløb

Læg en plan for reduktion af overløb

Henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren om Naturpakken

Dansk Miljøteknologi foreslår - moderniser spildevandsafgiften

Dansk Miljøteknologi foreslår - moderniser spildevandsafgiften

Dansk Miljøteknologi har sendt et brev til Folketingets miljøudvalg om en alternativ finansieringsmodel til renseløsninger i det åbne land.