Arkiv

Medlem hos Dansk Miljøteknologi vinder britisk innovationspris

Medlem hos Dansk Miljøteknologi vinder britisk innovationspris

Amminex har netop vundet prisen National Air Quality Award for udstødningsteknologi, der nedbringer NOx fra Londons busser

Ny Badevandsanalyse for danske badestrande

Ny Badevandsanalyse for danske badestrande

Læse mere

Dansk eksport af renluftteknologi er opgjort

Dansk eksport af renluftteknologi er opgjort

Dansk Miljøteknologi har udarbejdet en opgørelse af renlufteksporten fra danske virksomheder for Miljøstyrelsen baseret på EUROSTTATS data.

Notat om omkostninger til oprensning af pesticidpunktkilder

Dansk Miljøteknologi har foretaget en vurdering af omkostningsniveauet til håndtering af pesticidpunktkilder i notatet pulje til oprensning af pesticidpunktkilder. Notatet er et tillæg til et tidligere udarbejdet forslag (sommeren 2012) om etablering af pulje til håndtering…… Læs mere

Analyse af de kommunale klimatilpasningsplaner (opdateret december 2015)

Analyse af de kommunale klimatilpasningsplaner (opdateret december 2015)

Dansk Miljøteknologi har gennemgået de færdige klimatilpasningsplaner i foråret 2015. I december 2015 har kommunerne kommenteret analysen og indsendt tilføjelser. Læs analyse af de kommunale klimatilpasningsplaner og se bilag med analysens opdaterede dataudtræk

Undersøgelse af Miljø- og servicemål i de danske vandselskaber

Undersøgelse af Miljø- og servicemål i de danske vandselskaber

Vandforsyningsselskaber har mulighed for at få bevilliget et tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til bl.a. miljø- og servicemål af Forsyningssekretariat. Der kan dog kun bevilliges tillæg til prisloftet hvis der gennemføres en aktivitet der ligger…… Læs mere

Notat om regnbetingede udledninger til vandmiljøet

Notat om regnbetingede udledninger til vandmiljøet

Dansk Miljøteknologi har lavet en opgørelse af de største spildevandsoverløb fra kloakken til vandmiljøet.