Årsmøde i Dansk Miljøteknologi

Årsmøde i Dansk Miljøteknologi

Tirsdag den 18. juni 2019
Sted: NIRAS, Sortemosevej 19, 3450 Lillerød


Program og sessioner ved Dansk Miljøteknologis årsmøde 

14.30 – 15.00:  Ankomst og registrering

15.00 – 15.45: Miljøpolitisk debat toneangivende grønne folketingspolitikere (navne tbc):
                        Grønne ambitioner for de næste fire år?

15.45 – 16.15: Netværkspause 

16:15- 17:15: Generalforsamling:

 • Beretning fra bestyrelsen/direktøren om året der gik
 • Strategi og økonomi 2019
 • Kontingentændringer, fremlæggelse og debat
 • Valg til bestyrelsen

17.15 – 18.15: Sessioner.
På hver session giver medlemmer input til DMT’s fire-årige handlingsplan.

 • Vandmiljøplaner, rene åer og søer (overløb og spredt bebyggelse)
 • Fremtidens ressourceanlæg og den klimaneutrale vandsektor
 • Industrielt spildevand
 • Drikkevand
 • Klimatilpasning
 • Akvakultur
 • Reduktion af luftemissioner fra transport (bil og skib)
 • Reduktion af luftemissioner industri
 • Jordforurening
 • Bæredygtig bioraffinering
 • Nedbringelse af landbrugets emissioner

18.30-19.30: Danmarks nye miljøminister (tbc) præsenteres for 4 miljøteknologiske cases.

19.30 – 21.30: Middag